Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość utworzenia w przyszłym roku szkolnym I klasy dwujęzycznej, z językiem obcym niemieckim.
Oferta, poza standardową (jak w pozostałych oddziałach), przewiduje :

  • 13 godzin języka niemieckiego w cyklu trzyletnim
  • 7godzin języka angielskiego w cyklu trzyletnim
  • nauczanie dwujęzyczne – w języku polskim i języku niemieckim następujących przedmiotów nauczania :

- geografia świata w klasach: II – III

- wychowanie fizyczne w klasach: I i III

- wiedza o społeczeństwie w klasach I i II.
Warunki rekrutacji :

  • dobra znajomość języka niemieckiego,
  • pozytywne zaliczenie sprawdzianu umiejętności językowych przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy w dniu 09.04.2015( godzina 9.00).

Zachęcam do nauki w klasie dwujęzycznej. Uczniowie tychże klas osiągają znakomite wyniki w nauce, sprawnie posługują się językami obcymi, z powodzeniem startują w konkursach językowych– zostają laureatami i finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego w Warszawie i Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu.